Skip to main content

National Instute of Health and Welfare has launched new guidelines for
all dental professionals concerning breast feeding (starting page 40).

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135535/
Ohjaus%20242017%20netti_korjattu.pdf?sequence=1

Hammashoitolassa annettu ohjaus on perhelähtöistä ja imetysmyönteistä.
– Hammashoitolan perhevalmennuksen osuudessa tuodaan esiinimetyksen suotuisat
vaikutukset leukojen ja purennan kehitykseen.
– Perheitä kannustetaan hampaiden huolelliseen ja säännölliseen harjaukseen,
syömään monipuolisesti ruoka-aikoina ja välttämään sokerin runsasta ja usein toistuvaa käyttöä.
– Neuvolat ohjaavat toisella ikävuodella ja sen jälkeen imettävät perheet hammashoitolaan
sen varmistamiseksi, että muista kariesvaurioiden syytekijöistä ei aiheudu lapselle
lisääntynyttä hampaiden reikiintymisen riskiä.
– Kiinteiden ruokien aloittamisen jälkeen lapselle annetaan janojuomaksi vettä.